آرشیو برچسب های: کارتن دایکاتی آماده

کارتن دایکاتی

کارتن دایکاتی

کارتن دایکاتی از انواع بسته بندی هایی است که توسط دستگاه های دایکات برش می خورند. این کارتن های بسته بندی به دلیل آن که توسط قالب های خاص برش می خورند و شکل شکیل تر و تمیزتری دارند، برای انواع محصولات داخلی و خارجی تولید میشوند.